Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

TESTY Z ANGLIČTINY / NĚMČINY

 

Testy z angličtiny a němčiny na této stránce jsou určeny pouze pro návštěvníky této stránky, pro osobní zjištění kvality svých vědomostí. Jakékoli jiné použití není dovoleno.
 

Do jakého stupně pokročilosti sahají vaše znalosti z angličtiny nebo němčiny? Otestujte se. První test je o znalostech z angličtiny a pod ním je test o znalostech z němčiny.

Další podněty k procvičování naleznete na mém facebooku, odkaz na FB:

 https://www.facebook.com/pages/ANGLI%C4%8CTINA-N%C4%9AM%C4%8CINA-soukrom%C4%9B-p%C5%99es-skype-pro-firmy/686960241397136?ref=hl

 

Angličtina

I. Doplňte správnou možnost 

1. We ....... golf very often. (are playing / play)

2. Where ......... ? (does she lives / does she live)

3. They do not ....... enough information (has / have)

4. Jim ........... speak three languages. (can / cans)

5 There are ....... trees in our garden. (the / some)

 

II. Doplňte správný čas, napište se správným slovosledem z výrazů, které jsou v závorce

1. Since we ........ (move) the house, I ...... (have not) any problems with my heart.

2. What .......... (Kate, prepare) when you entered the room?

3. It ........ (snow) all day and we are outdoors.

4. Jim: ......... (use, you) this computer tomorrow? Bob: No, I won´t. You can borrow it.

5 If he ......... (buy) a new bike, will he go for the trip?

 

III. Doplňte tak, aby věta byla správně

1. If I .......... (know) it, I would have let you know.

2. You´d better ....... (put up) the tent now. It ........... (get) dark.

3. The trip couldn´t ........... (be) worse. The weather was very cold. 

4. The children might ......... (play) in the garden now.

5. You should ......... (complain) when you were paying for the meal. 

___________________________________________________   

 Řešení: 

I.

1. We play golf very often. 

2. Where does she live?

3. They do not have enough information.

4. Jim can speak three languages.

5 There are some trees in our garden. 

 

II.

1. Since we moved the house, I haven´t had any problems with my heart.

2. What was Kate preparing when you entered the room?

3. It has been snowing all day and we are outdoors.

4. Jim: Will you be using this computer tomorrow? Bob: No, I won´t. You can borrow it.

5 If he buys a new bike, will he go for the trip?

 

III.

1. If I had known it, I would have let you know.

2. You´d better put up the tent now. It is getting dark.

3. The trip couldn´t have been worse. The weather was very cold. 

4. The children might be playing in the garden now. 

5. You should have complained when you were paying for the meal.

--------------------------------------------------------------------------------    

 Hodnocení: 1 zcela správná věta je 1 bod.

Jestli jste dosáhl(a) 5 - 8 bodů, jste v gramatice mírně pokročilá/pokročilý. Jestli jste dosáhl(a) 9 - 13 bodů, vaše úroveň gramatiky je středně pokročilá, jestli máte 14 - 15 bodů, vaše úroveň gramatiky je nadprůměrná. 

 

Němčina

I. Doplňte správnou možnost 

1. Was ....... (spielt / spielst) du?

2. Wohin ....... (fahrt / fährt) ihr?

3. ...... (Lauf / Läuf) schnell!

4. ...... (Ist / Seid) sie zu Hause?

5. Monika und Ulrike ....... (stören / storen) immer.

 

II. Doplňte správnou koncovku

1. Jede- Tag arbeite ich in mein- schön- Garten.

2. Mit we- geh- er morgen ins Kino?

3. Sie unternimmt mit mein- Freundin und mein- älter- Onkel.

4. Wir bestellt- viele billig- Geschenke.

5. Ich möcht- ein- interessant - Ausflug nach Deutschland machen.

 

III. Doplňte správné tvary ze závorek, dbejte na slovosled

1. Gestern ......... (vergessen) ich ............. (der neue Regenschirm) zu Hause.

2. Das Wasser .......... in der Nacht ........... (frieren)

3. Kaum dass wir in die Klasse ......... .......... (kommen), ......... (wollen) die Lehrerin von uns die Hausaufgabe.

4. Das an ....... (die weiße Wand) .......... (hängen) Bild ........ (gefallen) mir in diesem Moment nicht.

5. ......... ihr unseren  Lehrer ......... .......... (singen, hören)?

_____________________________________________________  

Řešení:

I.  

1. Was spielst du?

2. Wohin fahrt ihr?

3. Lauf schnell!

4. Ist sie zu Hause?

5. Monika und Ulrike stören immer.

 

II.

1. Jeden Tag arbeite ich in meinem schönen Garten.

2. Mit wem geht er morgen ins Kino?

3. Sie unternimmt mit meiner Freundin und meinem älteren Onkel.

4. Wir bestellten viele billigen Geschenke.

5. Ich möchte einen interessanten Ausflug nach Deutschland machen.

 

III.

1. Gestern vergaß ich den neuen Regenschirm zu Hause.

2. Das Wasser ist in der Nacht gefroren.

3. Kaum dass wir in die Klasse gekommen warenwollte die Lehrerin von uns die Hausaufgabe.

4. Das an der weißen Wand hängende Bild gefällt mir in diesem Moment nicht.

5. Habt ihr unseren  Lehrer singen hören?

---------------------------------------------------------------------------------

Hodnocení: 1 zcela správná věta je 1 bod.

Jestli jste dosáhl(a) 5 - 8 bodů, jste v gramatice mírně pokročilá/pokročilý. Jestli jste dosáhl(a) 9 - 13 bodů, vaše úroveň gramatiky je středně pokročilá, jestli máte 14 - 15 bodů, vaše úroveň gramatiky je nadprůměrná.